Duurzaamheid

Bij Faber Group is onze purpose ‘carrying impact’. We willen een betere wereld creëren door middel van ons circulaire bedrijfsmodel, gefaciliteerd door het continu verbeteren van onze duurzame waardeketen. We hebben de drie meest relevante UN Sustainable Development Goals geselecteerd waaraan we willen bijdragen en deze tot onze Faber Development Goals gemaakt. We ontwikkelden een strategie met concrete acties en doelstellingen om te verwezenlijken.

De 3 Faber Developent Goals
220704 75 Fabergroup 01417

12 - Verantwoorde consumptie en productie

Door duurzame inkoop van de grondstoffen voor onze ladingdragers, het maximaliseren van het gebruik van onze circulaire ladingdragers door onze klanten en partners, het maximaliseren van de levensduur van onze ladingdragers in de loop van de tijd en het maximaliseren van hoogwaardige verwerking aan het einde van hun levensfase.

13 - Klimaatactie

Door de CO2-uitstoot voor onze klanten en partners te minimaliseren door gebruik te maken van onze ladingdragers en de CO2-uitstoot van onze eigen logistieke operaties en op onze depots te minimaliseren. We streven ernaar om onze scope 3 footprint in 2030 per trip met 30% te verkleinen.

17 - Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Als onderdeel van supply chains realiseren we onze doelen in samenwerking met onze klanten, retailers en zakelijke partners zoals ladingdragerfabrikanten, logistiek dienstverleners en depots.

Faber Group Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheid is verankerd in de kern van ons circulaire poolingmodel en in ons hart. Met ons Faber Group duurzaamheidsrapport maken we onze inspanningen en ambities tastbaar en zichtbaar. In dit rapport worden onze duurzaamheidsstrategie en Faber Development Goals uiteengezet. Het bevat ook het resultaat van een nulmeting van onze voetafdruk als Faber Group als geheel, per divisie en per type activiteit. Op basis hiervan hebben we tastbare KPI's opgesteld om uiteindelijk in 2045 een 'net-zero' bedrijf te zijn.

220704 75 Fabergroup 00202 (1)

Peak & Plateau

Onze duurzaamheidsbenadering omvat de zorg voor mens, planeet en maatschappij – die is erkend met een Platinum Ecovadis-rating. Dit beschouwen wij als de basis (Plateau) van onze duurzaamheidsambities

We willen echter meer doen waar we de meeste impact kunnen hebben (Peak). We hebben de footprint van ons bedrijf beoordeeld en vastgesteld dat ongeveer 85% afkomstig is van onze (ingekochte) ladingdragers en transport.

We creëren een betere wereld door middel van ons circulaire bedrijfsmodel, gefaciliteerd door het continu verbeteren van onze duurzame waardeketen. De 7 impactgebieden vatten dit visueel samen.

Peak Plateau (2)

Enkele concrete voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven in onze divisies

We hebben de algemene duurzaamheidsdoelstellingen verdeeld over de divisies van Faber Group: IPP, PRS, PAKi, vPOOL en SATIM. Elke divisie heeft zijn eigen duurzaamheidsplan opgesteld om met concrete projecten en acties bij te dragen aan de algemene groepsdoelstelling met focus op de eerder genoemde impactgebieden. We hebben ook een duurzaamheidscommunity opgericht met een coördinator in elke divisie om duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren, om best practices af te stemmen en te delen met de andere divisies en het duurzaamheidsmanagement van de groep.

Klik op de foto's hieronder om meer te zien.

Onze samenwerking met Land Life Company

Begin 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met Land Life Company, als onderdeel van onze overkoepelende duurzaamheidsstrategie. We richten ons op circulariteit en de vermindering van CO2-uitstoot. Om een ​​tastbare impact op het klimaat te garanderen, hebben we ons gecommiteerd om meer dan 30.000 bomen per jaar te planten.

Land Life company
;