Skip to the content

Bij Faber Group is onze purpose ‘carrying impact’. We willen een betere wereld creëren door middel van ons circulaire bedrijfsmodel, gefaciliteerd door het continu verbeteren van onze duurzame waardeketen.

Faber Group Sustainability Report

Duurzaamheid is verankerd in de kern van ons circulaire poolingmodel en in ons hart. Met ons Faber Group duurzaamheidsrapport maken we onze inspanningen en ambities tastbaar en zichtbaar. In dit rapport worden onze duurzaamheidsstrategie en Faber Development Goals uiteengezet. Het bevat ook het resultaat van een nulmeting van onze voetafdruk als Faber Group als geheel, per divisie en per type activiteit. Op basis hiervan hebben we tastbare KPI's opgesteld om uiteindelijk in 2045 een 'net-zero' bedrijf te zijn.

Klik op deze link om ons Duurzaamheidsverslag te lezen! Of download het hieronder.

Onze duurzaamheidsbenadering omvat de zorg voor mens, planeet en maatschappij – die is erkend met een Platinum Ecovadis-rating. Dit beschouwen wij als de basis (Plateau) van onze duurzaamheidsambities

 

We willen echter meer doen waar we de meeste impact kunnen hebben (Peak). We hebben de footprint van ons bedrijf beoordeeld en vastgesteld dat ongeveer 85% afkomstig is van onze (ingekochte) ladingdragers en transport.

Faber Development Goals

Op basis hiervan hebben we de drie meest relevante UN Sustainable Development Goals geselecteerd waaraan we willen bijdragen en deze tot onze Faber Development Goals gemaakt. We ontwikkelden een strategie met concrete acties en doelstellingen om te verwezenlijken:

Door duurzame inkoop van de grondstoffen voor onze ladingdragers, het maximaliseren van het gebruik van onze circulaire ladingdragers door onze klanten en partners, het maximaliseren van de levensduur van onze ladingdragers in de loop van de tijd en het maximaliseren van hoogwaardige verwerking aan het einde van hun levensfase.

Door de CO2-uitstoot voor onze klanten en partners te minimaliseren door gebruik te maken van onze ladingdragers en de CO2-uitstoot van onze eigen logistieke operaties en op onze depots te minimaliseren. We streven ernaar om onze scope 3 footprint in 2030 per trip met 30% te verkleinen.

Als onderdeel van supply chains realiseren we onze doelen in samenwerking met onze klanten, retailers en zakelijke partners zoals ladingdragerfabrikanten, logistiek dienstverleners en depots.

Dit is visueel samengevat in onderstaande afbeelding met 7 impactgebieden. Onze belangrijkste impact (1,2) is bijdragen aan duurzame waardeketens van onze klanten via ons circulaire bedrijfsmodel, gefaciliteerd door het verbeteren van onze eigen duurzame waardeketen (3-7).

Enkele concrete voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven in onze divisies zijn:

We hebben de algemene duurzaamheidsdoelstellingen verdeeld over de divisies van Faber Group: IPP, PRS, PAKi, vPOOL en SATIM. Elke divisie heeft zijn eigen duurzaamheidsplan opgesteld om met concrete projecten en acties bij te dragen aan de algemene groepsdoelstelling met focus op de eerder genoemde impactgebieden. We hebben ook een duurzaamheidscommunity opgericht met een coördinator in elke divisie om duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren, om best practices af te stemmen en te delen met de andere divisies en het duurzaamheidsmanagement van de groep.

IPP – eerste onderneming met 2 sterren in het Europese Lean & Green-programma

Lean & Green is het toonaangevende Europese programma voor duurzame logistiek en stimuleert organisaties om hun ecologische footprint te verkleinen door hun logistieke organisatie te optimaliseren en tegelijkertijd kostenbesparingen en efficiëntie te stimuleren. Het verminderen van kilometers en het maximaal benutten van laadcapaciteit zijn kernprincipes van het IPP-bedrijfsmodel - het zit in ons DNA. Door deel te nemen aan Lean & Green, kan IPP zijn huidige prestaties nu beter bepalen en zich uitdagingen stellen om dit verder te verbeteren. Zo identificeerde IPP bijvoorbeeld inefficiënte verplaatsingen en inefficiënte laadpatronen en bij het collecteren van pallets wordt de impact van het verlies van pallets afgewogen tegen de milieu-impact van transport. De tweesterren Europese Lean & Green-erkenning is een echte motivator om meer te bereiken - de volgende stap voor IPP is een haalbaarheidsonderzoek van alternatieve brandstoffen, zowel fysiek als op een financieel duurzame manier.

PAKi – het voorkomen van lege ritten

PAKi Logistics maakt momenteel grote stappen in het voorkomen van ‘lege ritten’ in heel Europa. Een bijzonder goed voorbeeld is te vinden in Frankrijk. In nauwe samenwerking met haar partners zorgt PAKi ervoor dat transporten die terugkeren van leveringen in het zuiden van Frankrijk pallets kunnen meenemen op hun weg terug naar Bretagne in het westen van Frankrijk. Zo zorgt PAKi ervoor dat de transportcapaciteit optimaal wordt benut. Met een inhoud van circa 135 vrachtwagenladingen op deze specifieke stroom wordt een aanzienlijke CO2-emissiebesparing gerealiseerd door gebruik te maken van het laadcapaciteit van trailers die anders leeg waren gebleven.

Samenwerken met duurzame stakeholders

We werken samen met belanghebbenden in de gehele supply chain om onze duurzaamheidsambities te realiseren, van klanten en retailers tot leveranciers die onze ladingdragers produceren, transporteurs en depots. Omdat we ervoor willen zorgen dat we samenwerken met partners die ook duurzaamheid als focus hebben, hebben we beleid om dit te waarborgen - bijvoorbeeld via onze Gedragscode Leveranciers.

Erkend met Ecovadis Platinum

Het bewijs van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid wordt ook weerspiegeld in de Ecovadis Platinum-classificatie voor Faber Group en zijn divisies - de hoogste duurzaamheidsclassificatie van Ecovadis, een toonaangevende organisatie die de duurzaamheid van ondernemingen beoordeelt, met een netwerk van meer dan 75.000 beoordeelde bedrijven.

Ecovadis beoordeelt de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven over de hele wereld op 21 criteria met betrekking tot milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen – hierbij worden beleid, acties en rapportage onder de loep genomen. Met een score van 81 op 100 maken de Faber Group en haar divisies met trots deel uit van de top 1% bedrijven die erkend zijn met de Platinum Ecovadis-rating.