Skip to the content

Investeren in mensen is iets waar we bij Faber Groep een passie voor hebben. We willen onze medewerkers optimaal ondersteunen en hen kansen bieden om zich optimaal te ontplooien.

Onze principes

  • We identificeren, stimuleren, faciliteren en ontwikkelen leiderschap binnen de Faber Groep.
  • We creëren, ondersteunen en verbeteren continu professionele HR-processen.
  • We dragen bij aan een organisatiecultuur waarin positieve aanmoediging, voortdurende verbetering, eigenaarschap en daadkracht centraal staan.

Onze methodes

  • E-Volve: ons onboarding-, leer- en ontwikkelingsplatform voor al onze medewerkers.
  • Een talentmanagementprogramma voor jonge professionals.
  • Regelmatige medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

"We willen een omgeving creëren waarin iedereen zich aangemoedigd voelt om te blijven groeien en waarin je collega's kunt aanmoedigen om hetzelfde te doen. Met eigenaarschap over je eigen ontwikkeling, ondersteund door continu bewustzijn van je doelstellingen en voortgang."

Jolien Dirne, Human Resources Director

Lees meer

Wilt u meer over ons weten?